Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Lekarz rodzinny w Dąbrowie Górniczej

Każdy obywatel naszego kraju, który posiada ubezpieczenie społeczne może skorzystać z bezpłatnej tzw. Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W Poliklinice Dąbrowskiej PRINN świadczymy pomoc w ramach poradni POZ.

Świadczenia POZ odbywają się w warunkach ambulatoryjnych. Również, jeśli zachodzą ku temu przesłanki, wizyta może odbyć się w warunkach domowych. W poradni POZ pacjenci mogą skorzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i często też położnej.

Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Lekarz rodzinny w Dąbrowie Górniczej — zakres realizowanych świadczeń

Każdy pacjent zarejestrowany w poradni może skorzystać z następujących świadczeń:

 • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: 
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, 
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, 
  • kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, 
  • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, 
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Posiadamy dwie lokalizacje w Dąbrowie Górniczej

 • Siedziba Główna : Al. Piłsudskiego 92

 • Filia REDEN : Królowej Jadwigi 25 A

 

W naszych gabinetach przyjmują:

Piłsudskiego 92

Rafał Świerk
Wojciech Jabłoński
Brunon Kolczyk
Karol Smółka
Małgorzata Jabłońska–Zarębska
Filip Kaziród
Hanna Wojarska
Joanna Kościołek

Królowej Jadwigi 25 A

Karolina Motylewska
Zbigniew Glądała
Filip Kaziród

Lekarz rodzinny w Dąbrowie Górniczej — chcę umówić wizytę

Jeśli potrzebujesz pomocy w przychodni lekarza rodzinnego w Dąbrowie Górniczej, zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu wizyty: 32 757 01 20

Przewiń na górę