Dla firm

Dla firm

Ośrodek całodobowej opieki medycznej

Oferujemy Państwa pracownikom 24 godzinną opiekę medyczną przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wypadku, zatrucia, stanu zagrożenia życia natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wyjeżdża do Państwa zespół ratunkowy.

Usługa ta obejmuje w szczególności:

– udzielanie pierwszej pomocy medycznej w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia w związku z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia w miejscu pracy;
– udzielanie kompleksowej pomocy ambulatoryjnej bez względu na miejsce złożenia deklaracji wyboru lekarza ( w tym : badanie lekarza dyżurnego, w razie potrzeby zakończone wystawieniem recepty , bądź skierowaniem do właściwego szpitala, wykonanie wedle wskazań lekarza EKG, pomiaru ciśnienia tudzież podanie środka przeciwbólowego czy przeciwwstrząsowego ),
– transport chorego z zagrożeniem zdrowia i życia do właściwego szpitala.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Handlu i Rozwoju

tel: 32 639 01 27
fax: 32 639 01 02
mail: prinn@prinn.pl

Pakiety badań

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – głosi jedna z głównych zasad medycyny.

W obecnych czasach nie jest tajemnicą, że większość współczesnych kobiet i mężczyzn prowadzi niezbyt zdrowy tryb życia. Nie pamiętamy o systematycznej kontroli swojego stanu zdrowia, wiedząc że ma on decydujący wpływ na długość i jakość naszego życia.

Każdy z nas pragnie być zdrowy i zdrowie jak najdłużej utrzymać, dlatego  właśnie dla naszych klientów Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. prowadząca NZOZ  stworzyła przemyślane pakiety badań profilaktycznych w atrakcyjnych cenach dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn.

Pakiety badań realizowane w są na terenie siedziby kontrahenta oraz w naszej siedzibie.
W skład pakietów najczęściej wchodzą: badania laboratoryjne, badania diagnostyczne, porady specjalistów.
W naszej ofercie znajdują się między innymi :

 • pakiet kardiologiczny
 • pakiet tarczycowy
 • pakiet cukrzycowy
 • pakiet wątrobowy
 • pakiet wczesnej profilaktyki nowotworowej kobiet i mężczyzn
 • pakiet wczesnej profilaktyki niewydolności serca
 • pakiety wczesnej profilaktyki alergii pokarmowej i oddechowej

W zależności od Państwa potrzeb oraz zainteresowania jesteśmy w stanie zrealizować dodatkowe badania oraz pakiety badań.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Handlu i Rozwoju

tel.  32 639 01 27
e-mail: prinn@prinn.pl

Medycyna pracy

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu pełnej opieki profilaktycznej nad pracownikami oraz zakładami pracy.
Kluczowym elementem tej profilaktyki są badania lekarskie mające na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy w warunkach występujących na danym stanowisku.
Świadczenia udzielane są przez znakomity zespół lekarzy specjalistów, psychologów i wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym. Wszystkie usługi wykonywane są w jednym budynku   w ciągu jednego dnia bez konieczności przemieszczania się i umawiania na wizyty.
W trosce o naszych pacjentów nieustannie rozwijamy i podnosimy kwalifikacje naszego zespołu medycznego, powiększamy bazę diagnostyczną i wprowadzamy korzystne dla naszych klientów rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają uzyskanie świadczenia w dogodnym i jak najkrótszym czasie.

Oferujemy:
– badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich grup zawodowych  i na każde stanowisko,
– badania kierowców,
– udział lekarza w Komisji BHP,
– wizytacje stanowisk pracy,
– badania psychologiczne,
– badania sanitarno epidemiologiczne z wpisem od książeczki,
– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
– dodatkowe pakiety świadczeń leczniczych, którymi możecie Państwo objąć swoich pracowników.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Profilaktyki i Medycyny Pracy

tel: 32 639 01 09
tel: 32 639 01 11
fax: 32 639 01 02
mail: mzm@prinn.pl

Szczepienia ochronne

Zawodowe narażenie na choroby zakaźne, z uwagi na poważne implikacje dla zdrowia pracowników stanowią istotny problem każdego pracodawcy. Do chorób zakaźnych których ryzyko wystąpienia wzrasta podczas wykonywania określonych zawodów nalezą m.in:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu A
 • dur brzuszny
 • wścieklizna
 • błonica
 • tężec
 • poliomyelitis

O zalecanych szczepieniach oraz wykazie rodzajów czynności zawodowych mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Profilaktyki i Medycyny Pracy
tel . 32 639 01 11
e-mail: mzm@prinn.pl

Przewiń na górę