Dofinansowania i Projekty Unijne

Dofinansowania i Projekty Unijne

E-usługi POZ

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Dostępność plus dla zdrowia

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 414 198,96 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • umówić się na wizytę lekarska on-line,
  • skorzystać z pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego,
  • skorzystać z w pełni dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • wygodniej wejść do przychodni dzięki montażowi automatycznych drzwi,
  • skorzystać z systemu kolejkowego ułatwiającego realizację WIZYTY oraz info kiosku
  • Skorzystać z aplikacji mobilnej ułatwiającej kontakt z placówką.

 Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Dofinansowanie zakupu cyfrowego mammografu

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. informuję, że skorzystała z dofinansowania w ramach budżetu Państwa na zakup cyfrowego aparatu mammograficznego. Pracownia została uruchomiona w dniu 18.10.2021 r.

Tablica przedstawiająca informację o dofinansowaniu
Mammograf
Mammograf
Przewiń na górę