Dofinansowania i Projekty Unijne

Dofinansowania i Projekty Unijne

Bezpieczna Poliklinika

Bezpłatny projekt dla pracowników

Polikliniki Dąbrowskiej Prinn Sp. z o.o.

dotyczący wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscupracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna Poliklinika” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Kogo zapraszamy??

Osoby zatrudnione w Poliklinice Dąbrowskiej Prinn Sp. z o.o. na umowę o pracę na min. 0,5 etatu narażone na niekorzystne czynniki zdrowotne w miejscu pracy w tym w zakresie:

§   układu mięśniowo – szkieletowego

§   narządu oczu

§   stres

§   agresja ze strony pacjenta

§   czynniki biologiczne

Co zapewniamy??

§       Szkolenia i konsultacje specjalistów (komponent edukacyjno-informacyjny

§ Zmodernizowanie stanowisk pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy

§       Działania związane z tworzeniem przyjaznego zdrowiu środowiska pracy (work- life balance)


Sprawdź jaki jest sposób i tryb rekrutacji uczestników/czek projektu!

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Biuro Projektu  – Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. Aleja Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza. Dział Handlu i Rozwoju. Pokój 51

Telefon: 32 639 01 27

PROJEKT JEST BEZPŁATNY

Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji.


Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bezpieczna
Poliklinika”

Celem projektu jest eliminacja do 30.11.2023r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowo – szkieletowego u 49 pracowników (co najmniej 3M) zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej 1⁄2 etatu w Poliklinice Dąbrowskiej Prinn Sp. z o.o.

Dofinansowanie Projektu z UE: 324 453,54 PLN

Okres realizacji projektu: 2023.09.01 – 2023.11.30


 

E-usługi POZ

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Dostępność plus dla zdrowia

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 414 198,96 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • umówić się na wizytę lekarska on-line,
  • skorzystać z pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego,
  • skorzystać z w pełni dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • wygodniej wejść do przychodni dzięki montażowi automatycznych drzwi,
  • skorzystać z systemu kolejkowego ułatwiającego realizację WIZYTY oraz info kiosku
  • Skorzystać z aplikacji mobilnej ułatwiającej kontakt z placówką.

 Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Dofinansowanie zakupu cyfrowego mammografu

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. informuję, że skorzystała z dofinansowania w ramach budżetu Państwa na zakup cyfrowego aparatu mammograficznego. Pracownia została uruchomiona w dniu 18.10.2021 r.

Tablica przedstawiająca informację o dofinansowaniu
Mammograf
Mammograf
Przewiń na górę