Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o.  działa na rynku usług medycznych od ponad 40 lat. Firma w obecnej strukturze powstała w 2003 roku, w wyniku przekształcenia Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

W ramach Spółki działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poliklinika Dąbrowska” . Praca odbywa się w oparciu o najwyższe standardy opieki medycznej, z zachowaniem wartości etycznych i wysokiej kultury organizacji pracy a wszystko to w trosce o zdrowie pacjenta.  Siłą Firmy jest niewątpliwie  wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje personel medyczny oraz kadra menedżerska, wdrażająca nowatorskie rozwiązania w zakresie funkcjonowania służby zdrowia.

Czymś co niewątpliwie wyróżnia Poliklinikę Dąbrowską Prinn Sp. z o.o. od innych tego typu podmiotów jest fakt, że firmy i osoby fizyczne, które zdecydowały się skorzystać z naszych usług  mogą liczyć na kompleksową realizację pełnego zakresu świadczeń medycznych w jednym miejscu, a nierzadko w ciągu jednego dnia.
Świadczymy usługi  zarówno w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz  komercyjne.


"ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ"

Zarząd Polikliniki Dąbrowskiej Prinn Sp. z o.o.

Małgorzata Jabłońska - Zarębska Prezes Zarządu
Jarosław Hanaś Wiceprezes Zarządu
Michał Zarębski Członek Zarządu
Małgorzata Stępień Członek Zarządu

Dyrekcja Polikliniki Dąbrowskiej Prinn Sp. z o.o.

Zofia Huczek Dyrektor Zarządzający
Małgorzata Stępień Dyrektor d.s. Medycznych
Copyright © 2016 by Prinn. All rights reserved / Projekt i realizacja: agir.pl