Zadbaj o UKŁAD KRĄŻENIA na wiosnę

17 marca, 2023 9:15 am

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Wczesne wykrycie schorzenia oraz zminimalizowanie ryzyka jego wystąpienia może znacząco obniżyć zachorowalność i umieralność!

Kto może skorzystać z tej profilaktyki?

Zapraszamy pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którzy mają wybranego lekarza rodzinnego w naszej przychodni i dodatkowo spełniają kryteria takie jak:

  • są w wieku od 35 do 65 roku życia,
  • nie została u nich  dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia lub cukrzyca,
  • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Uwaga! Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) jest finansowany przez NFZ i nie wymaga skierowania.

Wystarczy ze pacjent zadeklaruje chęć skorzystania z programu podczas wizyty u Lekarza POZ. Gdy spełni kryteria – lekarz prowadzący przeprowadzi z nim specjalny  wywiad medyczny, dokona oceny wskaźnika masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi oraz zleci badania  laboratoryjne.

Na podstawie wszystkich zebranych danych Pani/ Pan Doktor oceni ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i pokieruje procesem leczenia jeśli sytuacja będzie tego wymagała!