Projekty Unijne

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 414 198,96 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • Umówić się na wizytę lekarska on-line,
 • samodzielnie dołączyć wyniki badań do dokumentacji medycznej,
 • łatwiej dostać się do przychodni poprzez montaż automatycznych drzwi,
 • skorzystać z pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego,
 • samodzielnie skorzystać z w pełni dostosowanej toalety dla niepelnosprawnych,
 • skorzystać z systemu kolejkowego ułątwiającego dostanie się do gabinetu

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o.
realizuje projekt

Profilaktyka raka jelita grubego -Lepiej zapobiegać niż leczyć!

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kogo zapraszamy:

Osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie powiatu będzińskiego, zawierciańskiego, gliwickiego oraz miast: Jaworzno, Mysłowice, Gliwice i Chorzów bez objawów sugerujących istnienie raka jelita grubego:

 • w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.
 • w wieku 40-49 lat które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
 • w wieku 25-49 lat pochodzące z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

KRYTERIUM WYKLUCZAJĄCYM JEST WYKONANA KOLONOSKOPIA W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT

Miejsce realizacji:

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. Siedziba Główna
Aleja Józefa Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

Ramy czasowe:

Projekt realizowany od lipca 2020r. do grudnia 2022r.

Termin realizacji badań od września 2020r. do grudnia 2022r.

Cel/ Efekt:

Poprawa do dnia 31.12.2022r. wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego poprzez przeprowadzenie  w ramach projektu 800 badań kolonoskopowych dla osób z terenów będących „białymi plamami” tj. powiatu będzińskiego, zawierciańskiego, gliwickiego, Jaworzna, Mysłowic, Gliwic, Chorzowa.

Wartość projektu: 837 412,50 zł

Kwota dofinansowania:  736 923,00 zł

Co zapewniamy:

 • Bezpłatne badania kolonoskopii ze znieczuleniem pod opieką anestezjologa wykonywane w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną
 • Dogodne godziny udzielanych świadczeń
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
 • Możliwość dojazdu na usługę i opiekę nad osobą niesamodzielną, gdy to zasadne

Skierowanie nie jest wymagane.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

 

ZAPISY NA BADANIA: 887 799 188


Copyright © 2016 by Prinn. All rights reserved / Projekt i realizacja: agir.pl