INFORMACJE O PORADNIACH

Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia osobom uprawnionym do świadczeń, które zdeklarowały chęć korzystania pracującego w niej lekarza, pielęgniarki i położnej kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej.
Świadczenia w POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych oraz w razie potrzeby również domowych  codziennie w godzinach 8:00 – 18:00.
Świadczenia lekarza POZ obejmują:

• profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
• świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
• udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
• wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
• orzekanie o stanie zdrowia,
• inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Dla naszych pacjentów dysponujemy:
– Pracownią RTG, USG oraz Mammografii
– Laboratorium
– EKG
– Spirometrią
– Audiometrią
– Pracownią Endoskopii

tel . 32 757 01 20

——————-

Do pobrania:

deklaracja wyboru lekarza
deklaracja wyboru pielęgniarki
deklaracja wyboru położnej
———————

Lekarze POZ

lek. med. Krzysztof Krakowiak

przyjmuje: wtorek,

lek. med. Hanna Wojarska

przyjmuje: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

lek. med. Rafał Świerk

przyjmuje: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

lek. med. Małgorzata Jabłońska – Zarębska

przyjmuje: wtorek, czwartek

lek. med. Wojciech Jabłoński

przyjmuje: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

lek. med. Ewa Janicka

przyjmuje: czwartek

lek. med. Karol Smółka

Przyjmuje: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

lek. med.Andrzej Derej

Przyjmuje: poniedziałek, środa

lek. med. Marcin Jakóbczyk

Przyjmuje: poniedziałek

32 639 01 40
32 639 01 20


Copyright © 2016 by Prinn. All rights reserved / Projekt i realizacja: agir.pl