Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego za lata 2021,2022,2023

Załączniki:

Pobierz zapytanie ofertowe (kliknij)

_________________________________________________________________________

[ARCHIWUM] Ogłoszenie o zamówieniu do zapytania ofertowego ZO/1/2021

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert pn: „Zakup mammografu dla Polikliniki Dąbrowskiej PRINN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej”.


Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem środków w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.


Zakup mammografu realizowany jest przez Zamawiającego indywidualnie zgodnie z Decyzją Ministra Zdrowia, podjętą w związku z rozstrzygnięciem konkursu oraz podziałem środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021 – 2022.

Termin składania ofert : 06.07.2021 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert:
Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza, II piętro, Sekretariat

Szczegółowe warunki zamówienia oraz specyfikacja znajdują się do pobrania poniżej.

Zapraszamy do pobrania materiałów i złożenia oferty.

UWAGA! Zmianie ulega termin składania ofert :

Termin składania ofert : 06.07.2021 r. godz. 11:00

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na Pytania – 25.06.2021

Odpowiedzi na Pytania – 29.06.2021

Odpowiedzi na Pytania – 01.07.2021

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy (zmodyfikowany 01.07.2021)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (zmodyfikowany 01.07.2021)

Zmiana terminu składania ofert


Copyright © 2016 by Prinn. All rights reserved / Projekt i realizacja: agir.pl