Od 16 kwietnia zasłanianie ust i nosa obowiązkowe!

16 kwietnia, 2020 8:33 am

Od 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej przy pomocy maski albo maseczki, przyłbicy czy części odzieży. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się w miejscach ogólnodostępnych w tym: na ulicach, w urzędach, placówkach handlowych, miejscach świadczenia usług, a także w parkach, promenadach czy bulwarach.

Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Z uwagi na wprowadzone regulacje przypominamy jak prawidłowo (bezpiecznie i skutecznie) nałożyć i zdjąć maseczkę:

  • Przed założeniem maski należy ZAWSZE umyć dokładnie ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu.
  • Maska musi zakrywać szczelnie usta i nos – trzeba upewnić się czy nie ma przerw miedzy twarzą a maską!
  • Maski jednorazowe nie nadają się do wielokrotnego użycia! Zaleca się wymianę maseczki na nową, kiedy zauważymy, że jest już wilgotna.
  • Aby zdjąć maskę, należy złapać za jej wiązanie lub gumkę. NIGDY nie dotykamy przodu maski!!
  • Zużytą maseczkę jednorazową wyrzucamy do worka lub zamykanego pojemnika. (maskę wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, po wyschnięciu dobrze jest przeprasować gorącym żelazkiem).
  • Po zdjęciu maski ZAWSZE myjemy lub dezynfekujemy ręce.