I Kongres Pracodawców RP

10 października, 2016 9:07 am

W dniach 29 – 30 września w Warszawie miał miejsce I kongres Zdrowia Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Kilkuset uczestników w siedemnastu zespołach problemowych zastanawiało się nad przyszłością i organizacją  służby zdrowia w Polsce w nadchodzącym czasie.

Efektem prac Kongresu była Księga Rekomendacji, zawierająca postulaty, co do kierunków zmian, jakie nastąpią w polityce zdrowotnej państwa. Księga Rekomendacji wręczona została w ostatnim dniu Kongresu Ministrowi Zdrowia Panu Konstantemu Radziwiłłowi.  Uczestnikiem Kongresu był również przedstawiciel PRINN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

20160930_144133