Szczepienia Ochronne

32 639 01 09
32 639 01 11

Zawodowe narażenie na choroby zakaźne, z uwagi na poważne implikacje dla zdrowia pracowników stanowią istotny problem każdego pracodawcy. Do chorób zakaźnych których ryzyko wystąpienia wzrasta podczas wykonywania określonych zawodów nalezą m.in:

  • wirusowe zapalenie wątroby typu A
  • dur brzuszny
  • wścieklizna
  • błonica
  • tężec
  • poliomyelitis

O zalecanych szczepieniach oraz wykazie rodzajów czynności zawodowych mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Handlu i Rozowju
tel . 32 639 01 27
32 639 01 11
e-mail: prinn@dabrowa.pl


NASI PARTNERZY

Copyright © 2016 by Prinn. All rights reserved / Projekt i realizacja: agir.pl