Ośrodek Całodobowej Opieki Medycznej

32 639 01 22
885-558-999

Oferujemy Państwa pracownikom 24 godzinną opiekę medyczną przez 7 dni w tygodniu         i 365 dni w roku.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wypadku, zatrucia, stanu zagrożenia życia natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wyjeżdża do Państwa zespół ratunkowy.

Usługa ta obejmuje w szczególności:
– udzielanie pierwszej pomocy medycznej w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia w związku z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia w miejscu pracy;
– udzielanie kompleksowej pomocy ambulatoryjnej bez względu na miejsce złożenia deklaracji wyboru lekarza ( w tym : badanie lekarza dyżurnego, w razie potrzeby zakończone wystawieniem recepty , bądź skierowaniem do właściwego szpitala, wykonanie wedle wskazań lekarza EKG, pomiaru ciśnienia  tudzież podanie środka przeciwbólowego czy przeciwwstrząsowego ),
– transport chorego z zagrożeniem zdrowia i życia do właściwego szpitala.

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlu i Rozwoju

tel:  32 639 01 27
fax: 32 639 01 02
mail: prinn@dabrowa.pl


NASI PARTNERZY

Copyright © 2016 by Prinn. All rights reserved / Projekt i realizacja: agir.pl